Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

Allahı yada salmaq nələrə səbəb olur?


O kəsləri ki, iman gətiriblər və qəlbləri Allahı yada salmaqla rahatlıq tapır. Bilin! Qəlblər yalnız Allahı yada salmaqla rahatlıq tapır». ("Rəd” 28).

Allahı yada salmağın çox sayda bərəkəti vardır. O cümlədən:

1) Onun nemətlərini yada salmaq - Allaha şükür etməyin amilidir.

2) Qüdrətini yada salmaq - Ona təvəkkül etməyin səbəbidir.

3) Onun lütfünü yada salmaq - İlahi məhəbbətin mənbəyidir.

4) Qəzəbini yada salmaq - Ondan qorxmağın amilidir.

5) Əzəmət və böyüklüyünü yada salmaq - Onun qarşısında təvazökar olmağa səbəb olar.

6) Aşkar və gizlində elmini yada salmaq - həya və iffətin mənbəyidir.

7) Əfv və kərəmini yada salmaq - ümid və tövbə mənbəyidir.

8) Ədalətini yada salmaq - təvqanın amilidir.

Allahdan başqa hər şey məhduddur. Ürəyi sakitləşdirməz və rahat etməz.

Namaz - İlahi zikr və rahatlıq mənbəyidir. "Şübhəsiz, bu Mənəm – tək Allah ki, Məndən başqa bir məbud yoxdur. Buna görə də Mənə ibadət et və namazı Məni anmaq üçün qıl!”. ("Taha” 14).

Yəni insan o zaman ki, Allahın dərgahında olur ürəyi rahat olur, necə ki, Həzrət Nuh (ə) İlahi kəlam vasitəsilə rahat olur.

"Və gəmini (onun hissələrini, həcmini, quruluşunu və zaman və məkanı) Bizim nəzarətimiz altında və Bizim vəhyimizlə (vəhyimizin göstərişləri ilə) düzəlt”. ("Hud” 37).

Həqiqi bəndənin nişanəsi Allaha iman və yəqinlikdir.

Ürək yəqinliyi olmadan iman kamil olmaz.

Allahı dildə yada salmaq kifayət etməz, ürək yəqinliyi də lazımdır.

Ancaq Allahı yada salmaq ürəklərin rahatlıq mənbəyi olar.

Allah Təala bizləri Onu yada salanlardan qərar versin.
Rəylərseva

23 Jun 2022, 22:37

cox gozel
Rəy bildir