HajMa Group of Companies

Gələcəyə doğru

QalaNews.com xəbər portalı 2015 ci ildə HajMa Group of Companies media şirkətinin qolu olaraq yaradılmışdır.

Hajma Books informasiya cəmiyyətinin baza prinsiplərinə qlobal informasiya mühitinin yaranmasına xidmət edir.

Hajma Map Azərbaycanın ilk milli xəritəsini sizlərə təqdim edir. Hajma Map Azərbaycanın ilk milli xəritəsini sizlərə təqdim edir.© index.Hajma Şirkətlər Qrupu 1993-cü ildən bəri