Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

Məsəd surəsiBismillahir-rəhmanir-rəhim

Təbbət yəda əbi Ləhəbin vətəb. 

Ma əğna ənhu ma luhu və ma kəsəb.

Səyəsla narən zatə ləhəb.

Vəmrəətuhu həmmalətəb hətəb.

Fi cidiha həblun min məsəd