Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs

Hz. Həsən (ə.s) kimdir?


Hz. Həsənin (ə.s) tam adı, şəcərəsi ilə birlikdə Həsən ibn Əli ibn Əbu Talib əl-Haşimi əl-Qureyşidir.

O,  Əhli-Beyt  nəslinin  davamçılarının iki böyüyündən biri, Peyğəmbərimizdən (s.ə.v)  sonra gələn Əhli-Beyt imamlarının  ikincisi, Peyğəmbərin (s.ə.v)  ən çox sevdiyi nəvələrindən biridir. Allah Rəsulunun ifadəsi ilə  “Peyğəmbərin reyhanəsi” (gözəl qoxulu çiçəyi), Hz. Əli ilə Hz. Fatimənin ən böyük oğlu, cənnət gənclərinin böyüyü, Peyğəmbərin (s.ə.a) nəslini davam etdirən iki şəxsdən biridir.

Hz. Həsən (ə.s), Rəsulullahın (s.ə.v) Nəcran xristiyanlarının önündə iftixar etdiyi dörd nəfərdən biridir.

O, Uca Allahın günahlardan qoruyaraq tər-təmiz etdiyi şəxslərdən və hətta Allahın insanlara Onu sevmələrini əmr etdiyi imamdır.

Hz. Həsən (ə.s), arxasından gedənlərin qurtulduğu, ondan ayrılanların isə haqq yolundan azdıqları iki böyük əmanətdən biridir.
Rəylər
Rəy bildir