Sübh
00:00
Zöhr
00:00
Əsr
00:00
Şam
00:00
Xiftən
00:00


Sual & Cavab
Dua
Peyğəmbərimiz
Əhli-Beyt
Namaz
Xutbələr
Hədis
Zikrlər
Əqidə
Şəriət
Əxlaq
Elm
Ailə
Tarix
Aktual
Araşdırmalar
Uşaqlarınıza oxuyun
İmamət
Müqəddəs


Quran
الفاتحة

Fatihə surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 7)البقرة

Bəqərə surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 286)آل عمران

Ali-İmran surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 200)النساء

Nisa surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 176)المائدة

Maidə surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 120)الأنعام

Ən'am surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 165)الأعراف

Ə'raf surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 206)الأنفال

Ənfal surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 75)التوبة

Tövbə surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 129)يونس

Yunis surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 109)هود

Hud surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 123)يوسف

Yusif surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 111)الرعد

Rə'd surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 43)إبراهيم

İbrahim sürəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 52)الحجر

Hicr surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 99)النحل

Nəhl surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 128)الإسراء

İsra surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 111)الكهف

Kəhf surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 110)مريم

Məryəm surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 98)طه

Taha surəsi

(Məkkədə nazil olmuş, 135)الأنبياء

Ənbiya surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 112)الحج

Həcc surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 78)المؤمنون

Mö'minun surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 118)النور

Nur surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 64)الفرقان

Furqan surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 77)الشعراء

Şuəra surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 227)النمل

Nəml surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 93)القصص

Qəsəs surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 88)العنكبوت

Ənkəbut surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 69)الروم

Rum surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 60)لقمان

Loğman surəsi

(, 34)السجدة

Səcdə surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 30)الأحزاب

Əhzab surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 73)سبإ

Səbə surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 54)فاطر

Fatir surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 45)يس

Yasin surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 83)الصافات

Saffat surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 182)ص

Sad surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 88)الزمر

Zumər surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 75)غافر

Ğafir (Mu'min) surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 85)فصلت

Fussilət surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 54)الشورى

Şura

(Məkkədə nazil olmuşdur, 53)الزخرف

Zuxruf surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 89)الدخان

Duxan surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 59)الجاثية

Casiyə surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 37)الأحقاف

Əhqaf surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 35)محمـد

Muhəmməd (s) surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 38)الفتح

Fəth surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 29)الحـجـرات

Hucurat surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 18)ق

Qaf surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 45)الذاريات

Zariyat surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 60)الـطور

Tur surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 49)الـنجـم

Nəcm surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 62)الـقمـر

Qəmər surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 55)الـرحـمـن

Ər-rəhman

(Məkkədə nazil olmuşdur, 78)الواقعـة

Vaqiə surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 96)الحـديد

Hədid surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 29)الـمجادلـة

Mücadilə surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 22)الـحـشـر

Həşr surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 24)الـمـمـتـحنة

Mumtəhinə surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 13)الـصـف

Səff surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 14)الـجـمـعـة

Cümə surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 11)الـمنافقون

Munafiqun surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 11)الـتغابن

Təğabun surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 18)الـطلاق

Təlaq surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 12)الـتحريم

Təhrim surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 12)الـملك

Mulk surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 30)الـقـلـم

Qələm surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 52)الـحاقـة

Haqqə surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 52)الـمعارج

Məaric surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 44)نوح

Nuh surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 28)الجن

Cinn surəsi

(Məkədə nazil olmuşdur, 28)الـمـزمـل

Muzzəmmil surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 20)الـمـدثـر

Muddəssir surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 56)الـقـيامـة

Qiyamət surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 40)الإنسان

İnsan surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 31)الـمرسلات

Mursəlat surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 50)الـنبإ

Nəbə surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 40)الـنازعات

Naziat surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 46)عبس

Əbəsə surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 42)التكوير

Təkvir (Sarınma) surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 29)الانفطار

İnfitar surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 19)المطـفـفين

Mutəffifin

(Məkkədə nazil olmuşdur, 36)الانشقاق

İnşiqaq surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 25)البروج

Buruc surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 22)الـطارق

Tariq surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 17)الأعـلى

Ə'la surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 19)الغاشـيـة

Ğaşiyə surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 26)الفجر

Fəcr surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 30)الـبلد

Bələd surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 20)الـشـمـس

Şəms surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 15)اللـيـل

Ləyl surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 21)الضـحى

Zuha surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 11)الـشرح

Şərh surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 8)الـتين

Tin surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 8)الـعلق

Əlaq surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 19)الـقدر

Qədr surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 5)الـبينة

Bəyyinə surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 8)الـزلزلة

Zəlzələ surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 8)الـعاديات

Adiyat surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 11)الـقارعـة

Qariə surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 11)الـتكاثر

Təkasur surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 8)الـعصر

Əsr surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 3)الـهمزة

Huməzə surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 9)الـفيل

Fil surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 5)قريش

Qureyş surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 4)المـاعون

Maun surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 7)الـكوثر

Kövsər surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 3)الـكافرون

Kafirun surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 6)الـنصر

Nəsr surəsi

(Mədinədə nazil olmuşdur, 3)الـمسد

Məsəd surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 5)الإخلاص

İxlas surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 4)الـفلق

Fələq surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 5)الـناس

Nas surəsi

(Məkkədə nazil olmuşdur, 6)